دريا
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٦/۱٢ 

    زندگیم دریاست، دریایی پر از موج. موجهای بزرگ و کوچک. در نهایت دریای من همیشه طوفانیست. فکرها و فشارهایی که از محیط پیرامون به من می رسد مانند رودخانه هایی خروشان می مانند که به دریا می ریزند و دریای آرامم را به دریای طوفانی تبدیل می کند. کم یا زیاد، آرام یا خروشان، به هر حال دریای زندگی ام پر از موج و طوفان است. از ابتدائی که فهمیدن را فهمیدم دریای زندگی ام پر از موج و طوفان بود و همیشه دریاها را در ذهنم طوفانی می دیدم و هرگز تصور دریای آرام و بدون موج را در ذهنم نداشتم و ندارم.


کلمات کلیدی: