مستی
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٢٤ 

مستم از خسته‌گی

خسته‌ام از خسته گی

خسته ام از غم

خسته ام، خسته ام، خسته ام از زندگی

مستم و عاشقم به مرگ


کلمات کلیدی:
 
خسته
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٢٤ 

خسته ام از گذشته

خسته ام از حال

خسته ام از این عمری که گذشت

خسته ام از آنچه بر من گذشت

خسته ام از حالی که دارم

خسته ام، خسته ام، خسته‌ی، خسته‌ی

خسته ام از اینکه هر شب خسته ام

مستم هر شب ولی خسته ام، خسته‌ی مست

ولی بازهم دردهایم همگی دردهای خستگی‌اند.


کلمات کلیدی:
 
فرار
ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱٦ 

اگر می‌توانستم فرار کنم، از گذشته‌ی سیاهم فرار میکردم.

اگر می‌توانستم فرار کنم، از حال سیاهم فرار میکردم.

اگر می‌توانستم فرار کنم، از آینده‌ی سیاه و نامعلوم فرار می‌کردم.

و در آخر اگر می‌توانستم فرار کنم، بهترین فرارم فرار از زندگی تیره و تار به مرگ روشن و زیبا بود.


کلمات کلیدی: