حرف زدن و دوست دشتن
ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢٦ 

حرف زدن مثل دوست داشتن میمونه، هم می تونه گرم باشه و هم سرد.


کلمات کلیدی:
 
حرف و سکوت
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۱٦ 

حرف زدن مثل آتش میمونه, هم میتونه گرمی دهنده باشه و هم ویران کننده ولی سکوت چی؟
فکر می کنم خیلی گرم باشه.


کلمات کلیدی:
 
رگبار بهاری
ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۱٢ 

  سکوتهایم همچون ابر بهاری می‌آیند و سرازیر می‌شوند، سیلابی از سکوتم راه می‌افتد که صدای خروشانش را خودم می‌شنوم و فقط من را با خودش می‌برد.می‌برد به جایی که نمی‌دانم چقدر در آنجا تحمل ماندن پیدا می‌کنم.


کلمات کلیدی:
 
گل
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۳ 

در دلم

گلهای امیدی کاشتم به بلندای عمر گلهای وحشی.

گلهای نفرتی کاشتم به عمر گلهای چندین ساله.

گلهای سکوتی کاشتم به بلندای عمرم.


کلمات کلیدی: