باشد
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٦ 

یکی می پرسد اندوه تو از چیست؟
سبب ساز سکوت مبهمت از چیست؟
برایش صادقانه می نویسم
برای آنکه باید باشد ولی نیست.


کلمات کلیدی:
 
تنهایی
ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٦ 

من به جرم باوفایی این چنین تنها شدم، چون ندارم همدمی بازیچه ی دلها شدم.


کلمات کلیدی: