ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱ 

اگر می تونستم ابرها رو کنار می‌زدم
اگر می تونستم  تیره گی ها رو کنار می‌زدم
اگر می تونستم  فاصله ها رو از بین می‌بردم

تا ستاره ام رو ببینم ولی افسوس که روزگار نمی‌گذارد.


کلمات کلیدی: