چی می‌شد
ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٦/٢۸ 

چی می‌شد اگر :

      قهر نبود٬ آشتی بود.

      فریاد نبود٬ آرامش بود.

      کینه نبود٬ دوستی بود.

      سکوت نبود٬ حرف بود.

      نفرت نبود٬ علاقه بود.

      بیماری نبود٬ سلامت بود.

      نا مردمی نبود٬ انسانیت بود.

     

چی می‌شد برای من:

   اگر تولد نبود٬ مرگ بود؟

   اگر سکوت نبود٬ حرف بود؟

   اگر دشمنی نبود٬ دوستی بود؟

   اگر من ... نبودم و اگر نبودم؟


کلمات کلیدی: