می‌خواهم بگويم
ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٦/٢۸ 

می‌خواهم بگویم از درد.

می‌خواهم بگویم از غم

می‌خواهم بگویم از دشمنی

می‌خواهم بگویم از کینه

می‌خواهم بگویم از خود

می‌خواهم بگویم از دل

می‌خواهم بگویم از علت

می‌خواهم بگویم از معلول

می‌خواهم بگویم از تنهایی

می‌خواهم بگویم از گریه

می‌خواهم بگویم از اینکه من اگر نبودم دیگر حرفی برای گفتن نداشتم٬ چقدر خوب می‌شد اگر اینطور می‌شد چون دیگر کسی را برای شنیدن حرفهایم نمی‌خواستم.


کلمات کلیدی: