شکستن
ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٢٩ 

هرکس به طریقی دل ما می شکند

بیگانه جدا دوست جدا می شکند


بیگانه اگر می شکند حرفی نیست 

از دوست بپرسید چرا می شکند


کلمات کلیدی: