زندگی زيباست اگر ...
ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٧/٩ 

زندگی زيباست اگر در زیر سقف مهربانی باشد.

زندگی زيباست اگر در زیر سقف یکرنگی باشد.

زندگی زيباست اگر در زیر سقف همدلی باشد.

زندگی زيباست اگر در زیر سقف محبت باشد.

زندگی زيباست اگر در زیر سقف دوستی باشد.

.

.

.

زندگی زيبا نیست اگر در زیر سقفی نباشد.


کلمات کلیدی: