مهمتر و مقصرتر
ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۱ 

سالهاست به دنبال علت و معلولم٬ که هم علت هست و هم معلول. ولی نمیدانم:

علت مهمتر است یا معلول؟

علت مقصرتر است یا معلول؟


کلمات کلیدی: