فرار
ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱٦ 

اگر می‌توانستم فرار کنم، از گذشته‌ی سیاهم فرار میکردم.

اگر می‌توانستم فرار کنم، از حال سیاهم فرار میکردم.

اگر می‌توانستم فرار کنم، از آینده‌ی سیاه و نامعلوم فرار می‌کردم.

و در آخر اگر می‌توانستم فرار کنم، بهترین فرارم فرار از زندگی تیره و تار به مرگ روشن و زیبا بود.


کلمات کلیدی: