الفبای سکوت
ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٧ 
    من آن کسی هستم که در تنهایی و در جمع تنهایم. ولی تنها بودن در تنهایی بسیار برایم لذت بخش تر از تنهایی درجمع است. وقتیکه در جمع تنها هستم باید حرفهای سنگین سکوت سرد و سنگینم را بزنم و بشنوم ولی در تنهایی تنهاییم می توانم حرفهای قشنگ سکوتم را بازگو کنم.حرفهایی که اگر با زبانی غیر از زبان سکوت زده شود شاید باعث بوجود آمدن خیلی از ناراحتی ها و دشمنی ها بشود ولی چون کسی الفبای زبان سکوت را نمیداند پس مشکلی برایم پیش نخواهد آمد.زیبا ترین حروف الفبا، الفبای سکوت اند.
کلمات کلیدی: