رنگ زندگی و مرگ
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/٢ 
زندگی سیاه است و مرگ سفید.
کلمات کلیدی: