حرف نمی‌زنم
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢٠ 

می‌خواهم حرف بزنم، می‌خواهم فریاد بزنم،می‌خواهم از درد های درونم بگویم  ولی از درونم کسی می‌گوید حرفی نزن چون نمی‌دانند در درونت چیست، نمیدانند حرفهایت چیست.پس سکوت می‌کنم.سکوت،سکوت،...


کلمات کلیدی: