آخر زندگی
ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢۱ 

آخر هر جاده ای شهری است.
ولی آخر جاده ی زندگی با پیچ و تابهای زشتی و زیبایی، دوستی و دشمنی، مهر و قهر، خوبی و بدی، عشق و نفرت چیست؟
اگر بیهوده است پس فایده ی پیمودن این جاده ی دشوار چیست؟
و اگر دلیلی دارد انتهای این جاده کجاست؟

 


کلمات کلیدی: