ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۳٠ 

گفته بود اگر در این دنیا یکی باشد

آن تو هستی که من دارم

گفته بود اگر در این دنیا کسی باشد

آن تو هستی که من دارم

گفته بود اگر در این دنیا کسی باشد

آن تو هستی که من دوستت دارم

گفته بود اگر در این دنیا کسی باشد

آن تو هستی که من عاشقتم

گفته بود اگر در این دنیا کسی باشد

آن تو هستی که من با تو ازدواج خواهم کرد

ولی فهمیدم اگر در این دنیا کسی باشد

تنها به من است که دروغ می گفته

فهمیدم اگر در این دنیا کسی باشد که ساده بوده

آن من بودم که فکر می کردم صادق است

و تنها کسی که فهمید دروغ می گوید من بودم


کلمات کلیدی: