رفتن

    بهترین روز برای من روزی است که بروم. از میان این آدمها بروم. از بین آدمهایی که تحمل وجود من برایشان عذاب‌آور است٬بروم. کاش قبل از گذاشتن نقطه آخر این جمله بروم.

/ 0 نظر / 11 بازدید