حرف زدن و دوست دشتن

حرف زدن مثل دوست داشتن میمونه، هم می تونه گرم باشه و هم سرد.

/ 5 نظر / 9 بازدید
زیستن

سلام این روزها اینگار داری با اتیش بازی میکنی چرا............. اخه نوشته ها یه جور های توش اتیش داره [شوخی]

زیستن

حق داری این نوشته اخریت اصلا توش اتیش نداشت ..گرما رو با اتیش اشتباهگرفته بود یکی به نفع تو شد بابا جون قبول کردم ...دیگه دعوام نکن تسلیم

زیستن

حق داری این نوشته اخریت اصلا توش اتیش نداشت ..گرما رو با اتیش اشتباهگرفته بود یکی به نفع تو شد بابا جون قبول کردم ...دیگه دعوام نکن تسلیم

ویدا

[[گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [دست][دست][دست]........................

زيستن

سلام مهرداد جان تو منو كشتي ..... هر دفعه با ذوق و شوق ميام ببينم چي نوشتي ميينم همون يه خط پارسالي ..... پسر خوب ....دسم وبلاگ داري اين نيست كه سالي يه حط بنويس اين دفعه كه مي ايم دلم ميخواد از ده خط كمتر نباشه ..والله نمره بي نمره يادته اون موقع ها به انشا كه كمتر از ده خط بود نمره نميدادن [خنده]