انتظار

   انتظار لحظاتی از عمر هستند که هر لحظه‌ی آن برای شخصی که انتظار می کشد بسیار سخت و تلخ است ولی با فکر به آنچه در پس این انتظار بدست خواهد آورد لحظات انتظار را برایش شیرین و قابل تحمل می کند ولی، ولی اگر لحظه‌ی انتظار آن لحظه‌ای نباشد که انتظارش را می کشیدی شاید هزاران بار می‌خواستی که در همان لحظات شیرین انتظار بمونی و هیچ موقع به لحظه‌ی انتهای انتظار نرسی. ایکاش همیشه در لحظات شیرین انتظار بمانم چون همیشه آن لحظه‌ای که منتظرش بودم آن لحظه‌ی نبوده که انتظارش را می‌کشیدم.

/ 0 نظر / 10 بازدید