مستی

مستم از خسته‌گی

خسته‌ام از خسته گی

خسته ام از غم

خسته ام، خسته ام، خسته ام از زندگی

مستم و عاشقم به مرگ

/ 0 نظر / 10 بازدید