جوابم باز هم سکوت است

یک عزیزی در مورد یکی از نوشته هایم مطلبی نوشته بود که فقط در جوابش سکوت می‌کنم همانطور که تا بحال فقط نظرات تلخ و شیرینش را خوانده ام و سکوت کرده ام.

/ 3 نظر / 11 بازدید
زيستن

[تعجب]

ساغر

رفیق روزهای خوب رفیق خوب روزهااا همیشه ماندگار من همیشه در هنوزها صدا بزن مرا شبی به غربتی که ساختی به لحظه ای که عشق را بدون من شناختی مهرداد جان از روز پنجشنبه که تو رو دیدم چهره مهربونت رو نمیتونم فراموش کنم و از لحظه ای که صدای گرمت رو شنیدم ... هر لحظه ممنتظر شنیدن صدای گرم تو هستم .... میدونی قشنگنترین لحظه برای من چه زمانی است ..وقتی موبالم به صدا در می یاد و میدونم اون طرف خط تو هستی از خدا سپاسگزارم که توی یکی از روزهای خوبش تو رو با من اشنا کرد [گل][گل]

ویدا

عزیزم حرف بزن ......من عاشق شنیدم مهرداد مهربونم[قلب]