باشی و نباشی

در میان این همه حرف باشی ولی ساکت باشی.

در میان این همه آدم باشی ولی تنها باشی.

باشی ولی نباشی.

/ 1 نظر / 8 بازدید
مژگان

چرا تنها؟ به خدا ميشه از اين پوسته و غلافي كه برا خودت درست كردي در بياي . فقط اگه خودت بخواي. پوسته رو باز كن و دنياي اطرافت رو بهتر ببين .