فرار

اگر می‌توانستم فرار کنم، از گذشته‌ی سیاهم فرار میکردم.

اگر می‌توانستم فرار کنم، از حال سیاهم فرار میکردم.

اگر می‌توانستم فرار کنم، از آینده‌ی سیاه و نامعلوم فرار می‌کردم.

و در آخر اگر می‌توانستم فرار کنم، بهترین فرارم فرار از زندگی تیره و تار به مرگ روشن و زیبا بود.

/ 1 نظر / 7 بازدید
ندا

فرار از کی ؟ از خودت ؟ مگه ميشه ؟ چرا همت نمی کنی و با سياهی ها نمی جنگی ؟ با فرار هيچی درست نمی شه .