دريا

    زندگیم دریاست، دریایی پر از موج. موجهای بزرگ و کوچک. در نهایت دریای من همیشه طوفانیست. فکرها و فشارهایی که از محیط پیرامون به من می رسد مانند رودخانه هایی خروشان می مانند که به دریا می ریزند و دریای آرامم را به دریای طوفانی تبدیل می کند. کم یا زیاد، آرام یا خروشان، به هر حال دریای زندگی ام پر از موج و طوفان است. از ابتدائی که فهمیدن را فهمیدم دریای زندگی ام پر از موج و طوفان بود و همیشه دریاها را در ذهنم طوفانی می دیدم و هرگز تصور دریای آرام و بدون موج را در ذهنم نداشتم و ندارم.

/ 1 نظر / 9 بازدید
می گل

سلام سلام يه عالمه سلام بلاخره اقا مهرداد ما سکوت رو شکست و بعد مدتها نوشت ... از دريای ذهنش .. که طوفانی هست ... دريا رو هيچ وقت اروم نديده خب حق داری دوست خوب من ادمهای که خوب می فهمن هيچ وقت اروم نيستنند .....ذهنشون هميشه پويا ست و دنبال جواب ميگردن و يا شايد ......... بگذريم بی وفا ما دلخوش کامنت شما بوديم هر زگاهی سر بزنی و قلمی بنويسی مدتی نيستی .... فراموشم کردی حتما بيا شعر وطن رو بخون يه ريزه سر حال ميای .... دلم ميخواد باهات حرف بزنم نه راستش دلم ميخواد ازت يه عالمه سوال بپرسم تا شايد سکوت رو بشکنی نمی دونم چند سال داری ولی اگه يه روزی از اين دنيای اشفته دلت گرفت و خواستی چند کلام با يه نفر غريبه که تو رو فقط از روی سکوتت ميشناسه حرف بزنی من درخدمت تو هستم نوشته هات رو دوست دارم بيشتر بنويس به من سر بزن و برام ايمل بفرست خوشحال ميشم در پناه خدا يا حق