چشم

روزها چشمهایم می‌خندند و شب‌ها گریه.
روزها به ظاهر شادم و شب‌ها واقعاً غمگین.

/ 4 نظر / 11 بازدید
باران امید

سلام چرا سکوت دوست نیک اندیشم[گل] ---------------------------- وب زیبایی داری[گل]

ویدا

شب و غم .....برای اینکه شب خلوته برای غصه خوردن گریه کردن خدا به داد بالش زیر سرمون برسه چه می کشه[لبخند] امیدوارم همیشه روز باشه تا تو بخندی [ماچ]

فهيمه

سلام دوست خوب خدا شب را نيافرده كه گريه كني خدا شب را آفريده كه آرامش داشته باشي[گل]